Akcelerátor digitálnej občianskej angažovanosti na podporu vzdelávania študentov a sociálno-ekonomického vplyvu

Akcelerátor

Medzinárodní Partneri

Partneri
Tuke
Universidad de Alcalà
IUL
ACEEU
helixconnect

Ste učiteľ alebo študent a hľadáte inovatívne spôsoby vyučovania a učenia?

DICE – Digital Community Engagement Accelerator for student learning and socio-economic impact – je projekt spolufinancovaný EÚ, ktorého cieľom je reagovať na dve najväčšie výzvy vysokoškolského vzdelávania naraz: podporu digitalizácie a tretie poslanie univerzít, a to presunutím kurzov zapojenia univerzitnej komunity do digitálneho priestoru.

V rámci projektu DICE sa vyvinú inovatívne metódy, výsledky a postupy pre účastníkov projektu, cieľové skupiny a širšiu komunitu vysokoškolského vzdelávania v Európe.

Digitálny akcelerátor je veľmi inovatívny, pretože nie je zameraný na začínajúce podniky (ako to zvyčajne býva pri akcelerátoroch), ale na podporu vysokoškolských pedagógov a riaditeľov kurzov v procese inovácie ich vyučovacích postupov.