Parteneri

Universitatea Tehnică din Košice (TUKE) a fost înființată în 1952 pentru a răspunde nevoilor de învățământ și cercetare din Slovacia de Est. Universitatea își propune să mențină o relație armonioasă și interdependentă între serviciile sale de predare, cercetare și angajament comunitar. Ca universitate publică, TUKE are legături strânse cu instituții private și publice, permițându-i să răspundă nevoilor acestora, precum și cerințelor societății în general.

În prezent, TUKE oferă activități de învățământ și cercetare prin cele nouă facultăți: Facultatea de Inginerie Electrică și Informatică, Facultatea de Minerit, Ecologie, Control al Proceselor și Geotehnologie, Facultatea de Materiale, Metalurgie și Reciclare, Facultatea de Inginerie Mecanică, Facultatea de Inginerie Civilă, Facultatea de Economie, Facultatea de Tehnologii de Fabricație, Facultatea de Arte și Facultatea de Aeronautică. Numărul actual de studenți depășește 16.000, cu aproximativ 13.000 de studenți cu normă întreagă, inclusiv 8.500 de studenți de licență, 4.000 de studenți de masterat și peste 500 de studenți de doctorat. Aproape 900 de cadre didactice, împreună cu un număr echivalent de personal de cercetare și administrativ, lucrează la universitate. În ultimii ani, s-a înregistrat o creștere semnificativă a cererii din partea studenților străini, cu studenți din patruzeci de țări care participă la universitate.

https://www.tuke.sk/

Deși exista un Studium Generale aprobat de regele Sancho al IV-lea în Alcalá începând cu anul 1293, Universitatea Alcalá a fost fondată în 1499 ca un proiect educațional complet nou de către Cardinalul Cisneros, regentul Spaniei. Acesta a combinat cele mai bune modele ale tradițiilor acelei epoci – Paris și Salamanca – cu alte modele mai inovatoare, cum ar fi universitățile din Bologna și Louvain.

Astăzi, Universitatea Alcalá este o instituție modernă de dimensiuni medii și este recunoscută ca un model de imitat în Europa și America. În plus față de studiile umaniste clasice și științele sociale, Universitatea Alcalá a inclus cele mai moderne calificări în toate domeniile științifice, cum ar fi Științele Sănătății și diversele științe ingineresti răspândite pe campusurile sale, care, împreună cu Parcul Știință și Tehnologie, sunt un factor decisiv în profilul său internațional și o creștere a afacerilor în regiunea noastră.

https://www.uah.es/en/

Universitatea online IUL a fost fondată prin Decret Ministerial la 2 decembrie 2005. Universitatea Telematică IUL oferă trasee de învățare online, asigurând o experiență de învățare flexibilă, rapidă și intuitivă, potrivită pentru studenții de toate tipurile. Calificările eliberate de IUL sunt recunoscute de Ministerul Universității și Cercetării și sunt echivalente cu cele ale tuturor universităților italiene.

Puterea IUL constă în organizarea și gestionarea unei oferte de formare complet online, care oferă standarde ridicate ale universităților tradiționale. Este o structură universitară modernă, confortabilă și ușor accesibilă, care menține relația educațională fundamentală de contact direct între student și profesor, datorită tehnologiei sofisticate pusă la dispoziția studenților: strategiile de predare inovatoare și de vârf furnizate de INDIRE, împreună cu calitatea academică garantată de Universitatea din Foggia.

https://www.iuline.it

ACEEU (Consiliul de Acreditare pentru Universități Antreprenoriale și Angajate) este o organizație internațională și singura organizație specializată în recunoașterea și promovarea potențialului antreprenorial și angajat al universităților la nivel instituțional și departamental.

ACEEU se dedica diseminării cunoștințelor sub diferite forme pentru a inspira practicienii universitari să recunoască și să profite de oportunitățile de a accelera potențialul celei de-a treia misiuni și de a contura viitorul instituției lor.

https://www.aceeu.org/

HELIXCONNECT EUROPE a apărut în 2020 (ca rezultat al eforturilor decentralizate din 2018) ca o necesitate pentru o abordare mai practică în facilitarea inovației, pentru a ajuta organizațiile să crească și pentru a permite o integrare adecvată între inovatori, ONG-uri, industrie și guvern. Viziunea noastră este de a conecta România, Europa de Est și Balcanii de Vest la sistemele globale de inovare și de a permite transferul național de cunoștințe și tehnologie. Odată cu creșterea tehnologiilor moderne și a cadrului de performanță a organizațiilor, sunt necesare schimbări masive și inovații în modelele de afaceri pentru a transforma organizațiile în scopul menținerii competitivității, asigurând în același timp că își ating impactul dorit într-un mod corect și responsabil.

Astfel, HELIXCONNECT EUROPE lucrează sub supravegherea unui consiliu consultativ internațional format din experți de vârf din domeniul industriei, inovației și formulării de politici, în scopul dezvoltării de soluții personalizate și aplicate pentru organizații.

https://helix-connect.com/