Proiectul DICE va avansa în două direcții diferite, dar interconectate:

Către digitalizare: Proiectul DICE va furniza o Platformă de Accelerare Digitală care este un instrument digital inovator.
Către promovarea cursurilor digitale CE: Platforma menționată va fi utilizată ca metodologie pentru crearea de cursuri digitale CE destinate universităților.

Obiective

Proiectul DICE își propune să atingă patru obiective specifice:

WP2

Echiparea cadrelor didactice universitare și a directorilor de cursuri cu un instrument integrat, bazat pe valori pentru învățarea digitală în comunitate (CE - angajament comunitar).

WP3

Definirea unui proces pentru crearea de cursuri digitale CE (angajament comunitar).

WP4 - WP5

Validarea instrumentelor enumerate mai sus prin intermediul testării și lansării unei Platforme de Accelerare Digitală.

WP5

furnizarea unui compendiu de bune practici, testimoniale și recomandări de politici.

Aceste obiective se concentrează direct asupra transformării digitale și susțin capacitățile digitale ale sectorului de învățământ superior (HE – învățământ superior). În mod specific, cadrul (a) și Manualul pentru Cursurile Digitale de Angajament Comunitar (b) vor permite cadrelor didactice universitare și directorilor de cursuri din orice disciplină să proiecteze propriile lor cursuri digitale CE, aducând în prim-plan noi metode și formate digitale.

În plus, aceste instrumente vor fi completate de un Accelerator Digital care reprezintă o practică de învățare/predare extrem de inovatoare și stimulantă.

 

Rezultate

Rezultatele de bază ale proiectului DICE includ:

Două "Hărți de Valori pentru Angajamentul Comunitar Digital" care pot fi utilizate de cadrele didactice universitare și de directorii de cursuri pentru identificarea priorităților de învățare ale studenților, metodologiilor și factorilor-cheie pentru producerea unui impact social prin practicile de angajament comunitar.
Un "Manual pentru Proiectarea Cursurilor de Angajament Comunitar Digital" care descrie diferiții pași pentru crearea unui curs digital CE (angajament comunitar).
O platformă "Accelerator Digital" care îndrumă cadrele didactice universitare și directorii de cursuri prin procesul de creare a propriului lor curs digital CE (angajament comunitar).
"Manualul pentru Angajament Comunitar Digital" și "Raportul de Analiză a Celor Mai Bune Practici", care includ cele mai importante documente.

Prin descompunerea provocărilor, DICE aduce în viață o abordare structurată pentru a instrui, îndruma și susține cadrele didactice universitare și directorii de cursuri în crearea unui impact în comunitățile locale. În plus, proiectul identifică câștigurile de valoare pentru învățarea studenților prin propunerea mecanismelor de îmbogățire a experienței studenților.

Caracteristici
inovative

Proiectul DICE va dezvolta metode, rezultate și practici inovatoare pentru participanții la proiect, grupurile țintă și comunitatea mai largă a învățământului superior din Europa. În mod specific, ceea ce face acest proiect inovator este:

Proiectul va produce instrumente practice, repetabile, eficiente și cu impact, care vor fi disponibile online, asigurând un acces deschis și facil pentru toate părțile interesate (adică Hărțile de Valori pentru Angajamentul Comunitar, Manualul pentru Proiectarea Cursurilor de Angajament Comunitar, un Accelerator Digital, un Manual pentru profesori universitari, și un Raport cu Cele Mai Bune Practici). Acceleratorul Digital este extrem de inovator deoarece nu este destinat start-up-urilor (cum sunt de obicei acceleratoarele), ci pentru a susține cadrele didactice universitare și directorii de cursuri în procesul de inovare a practicilor lor de predare.

Direcția principală a proiectului este angajamentul comunitar-digital al universităților cu sociatatea civilă, o paradigma care a început să câștige recunoaștere și implementare semnificativă în învățământul superior ăn ultimii ani. Practicile de angajament comunitar s-au bazat în mare parte pe interacțiuni fizice față în față între studenți, cadre didactice și personalul universitar cu colaboratori externi. Învățarea de a angaja eficient comunitățile, întreprinderile și organizațiile în mediul digital aduce un element semnificativ de inovație.

Proiectul DICE va genera valoare suplimentară pentru universități, studenți și societate. Proiectul va utiliza metodologia hărții de valori, care permite identificarea și activarea factorilor de valoare, sub-factorilor și instrumentelor care duc la îmbunătățiri concrete. Această abordare bazată pe valori a gestionării a câștigat popularitate în consultanța de afaceri și în managementul corporativ, dar rămâne în mare parte neexploatată de instituțiile de învățământ superior. Din acest motiv, acesta este un proiect unic.

Sustenabilitate

Acest proiect va furniza o serie de rezultate foarte utilizabile, cu potențial semnificativ de a produce un impact în țările partenere și în întreaga Europă. Marele avantaj al proiectului DICE în ceea ce privește sustenabilitatea este faptul că rezultatele specifice ale proiectului pot fi utilizate ca metode și instrumente independente (de exemplu, Hărțile de Valori sau Manualul pentru Dezvoltarea Cursurilor de Angajament Comunitar Digital), dar pot fi, de asemenea, utilizate în combinație și, astfel, pot crea o abordare sistemică a aplicabilității lor, ceea ce va întări impactul și sustenabilitatea lor. În plus, deși proiectul se adresează cadrelor didactice universitare și studenților, abordările, metodele și instrumentele sale ar putea fi aplicate pentru a îmbunătăți angajamentul digital în comunitate la alte niveluri de învățământ (de exemplu, în învățământul profesional și tehnic – VET).